Nejčastěji potřebujete a hledáte

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných... více ...
Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se... více ...
Provozovatel musí požádat o vydání povolení k provozování tomboly před jejím... více ...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených... více ...
Mám výchovné problémy se synem, s dcerou (záškoláctví, kázeňské přestupky ve... více ...
Nevím, co mám dělat. Můj partner na mě křičí, někdy mě i uhodí, ponižuje mě,... více ...

Kalendář událostí

Úvodní strana