Nejčastěji potřebujete a hledáte

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.... více ...
Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní... více ...
Základní informace Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným... více ...
Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)? Vydávání průkazů... více ...
Můj přítel, který je otcem dítěte, odmítá uznat otcovství. Jak dosáhnu toho,... více ...
Mám výchovné problémy se synem, s dcerou (záškoláctví, kázeňské přestupky ve... více ...

Kalendář událostí

Úvodní strana