Změna ve způsobu zapojení živnostníků do veřejných stanovišť tříděného odpadu

Na základě informací z Magistrátu hl. m. Prahy upozorňujeme, že z důvodu častého extrémního zneužívání veřejných stanovišť tříděného odpadu živnostníky je od 1. srpna 2016 možné zapojit se do systému města pouze v omezeném režimu – formou samostatné sběrné nádoby. Dosud platné smlouvy budou postupně do konce roku vypovězeny.