Zkušenosti z jarního distančního vzdělávání v časopise Poradce ředitelky mateřské školy

Pedagogové mateřských škol pro svoji práci využívají různé zdroje tištěné i elektronické nabídky. Jedním z nich je časopis Poradce ředitelky mateřské školy, který má i svoji elektronickou podobu.

Do prosincového čísla 2020 přispěly ředitelka MŠ Kytlická v Praze 9 Kateřina Navarová a zástupkyně ředitelky MŠ v Lukách u Rakovníka Radka Bradáčová.  V článku Škola na dálku aneb jak jsme improvizovali při jarním uzavření škol se obě rozepisují o zkušenostech, nápadech, ale i nedostatcích při distanční výuce předškolních dětí. Svoje jarní působení nejen popisují, ale také shrnují: je důležité komunikovat s rodiči a stanovit jasný komunikační kanál, rozvíjet cíle ze všech oblastí a nezapomenout na nutnost zpětné vazby, reflexi a evaluaci. V článku je zdůrazněna potřeba zlepšení digitální gramotnosti pedagogů, nutnost plánovat a být připraven na zvládnutí nenadálých situací. Nicméně asi jako ostatní předškolní pedagogové si obě autorky článku přejí výuku přímou, nikoliv na dálku.