Záměr PUZ - garáž č. 856/355, Praha 9 - Prosek

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/007485/2022/OSM/SvoI OSM/SvoI/2022
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno