Záměr na pronájem pozemků parc. č. 437/3, 434/3, 437/2, 437/13 a 1934/2 v k. ú. Vysočany

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/118978/2022/OSM/Svo
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno