Záměr na pronájem nebytové jednotky v domě č.p. 971 ul. Sokolovská 193, k.ú. Libeň

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/146455/2021/OSM/BI OSM/BLE/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Mestska cast Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno