záměr na pronájem nebytové jednotky Na Břehu 699_31 - anténa

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/007275/2022/OSM/RF
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno