Výběrové řízení na pronájem obecních  bytů formou aukce

Starosta  MČ Praha 9 vyhlásil další výběrové řízení na pronájem bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné, a to formou aukce.

Uzávěrka  pro podání přihlášek do aukce je dne  29. 02. 2024  ve 12.00 hodin.                

Aukce proběhne dne 04. 03. 2024  v 16.00 hodin v budově ÚMČ Praha  9, zasedací místnost č. 205.

Do aukce půjdou tyto bytové jednotky: 

1. Bytová jednotka č. 297/19, v domě č. p. 297, Na Břehu 23,  Praha 9 – Vysočany

1+1  ve  IV. podlaží, bez výtahu, podlahová plocha vč. sklepa 63,62 m2

Minimální výše nájemného 260,- Kč/m²/měsíc, měsíční nájemné minimálně 16.541,-Kč

Doba nájmu určitá 2 roky s možností automatického prodloužení

2.  Byt č. 38, v domě č. p. 758, Nemocniční 6,  Praha 9 – Vysočany

1+0  ve IV. podlaží, bez výtahu, podlahová plocha vč. sklepa 26,16 m2

Minimální výše nájemného 250,- Kč/m²/měsíc, měsíční nájemné minimálně 6.540,-Kč

Doba nájmu určitá 2 roky s možností automatického prodloužení

3. Bytová jednotka č. 965/14, v domě č. p. 965, Sokolovská 183,  Praha 9 – Libeň

1+0  ve  III. podlaží, s výtahem, podlahová plocha 19,90 m2

Minimální výše nájemného 250,- Kč/m²/měsíc, měsíční nájemné minimálně 4.975,-Kč

Doba nájmu určitá 2 roky s možností automatického prodloužení

4.  Byt č. 25, v domě č. p. 1511, U Svobodárny 18,  Praha 9 – Libeň

1+1  v V. podlaží, bez výtahu, podlahová plocha 32,30 m2

Minimální výše nájemného 250,- Kč/m²/měsíc, měsíční nájemné minimálně 8.075,-Kč

Doba nájmu určitá 2 roky s možností automatického prodloužení

5.  Byt č. 35, v domě č. p. 1511, U Svobodárny 18,  Praha 9 – Libeň

1+0  v VI. podlaží, bez výtahu, podlahová plocha 31,70 m2

Minimální výše nájemného 250,- Kč/m²/měsíc, měsíční nájemné minimálně 7.925,-Kč

Doba nájmu určitá 2 roky s možností automatického prodloužení

Výběrové řízení, včetně jednotlivých bytů,  je zveřejněno na elektronické úřední desce Městské části Praha 9: Výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné formou aukce | Městská část Praha 9 

Zápisné do aukce činí 30.000,-Kč.

Přihláška do aukce musí být podána na formuláři „Přihláška do aukce ve výběrovém řízení na pronájem bytu ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné“ a s ověřeným podpisem. Zájemce přihlášený do aukce je oprávněn licitovat o pronájem kteréhokoliv bytu zařazeného do aukce v daný aukční den. V případě úspěšného příklepu se však již nemůže účastnit aukce o pronájmy dalších bytů.

Aukce se smí účastnit pouze řádně a včas přihlášení zájemci. Nepřihlášené osoby mají na aukci přístup jako přihlížející veřejnost. Hodnotícím kritériem bude nabídnutá výše měsíčního nájemného bez zařizovacích předmětů (nabídková cena) při aukci, na uzavření nájemní smlouvy bude aspirovat účastník aukce, který při licitaci v aukční den nabídne nejvyšší nabídkovou cenu a zároveň splní veškeré podmínky výběrového řízení. Podrobněji jsou podmínky výběrového řízení uvedeny v platných Zásadách pronájmu bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné ve výběrovém řízení, jejichž ustanovení zájemce podáním přihlášky akceptuje. Zásady i formulář přihlášky do aukce jsou k nalezení zde: Oddělení bytové | Městská část Praha 9

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny, výjimečně lze dohodnout na firmě  Tommi-holding, s.r.o., U Svobodárny  1110/12 Praha 9, telefon: 284 812 032.

Podrobné informace podá  Odbor správy majetku ÚMČ Praha 9, Mgr. Mikisková,  telefon: 283 091 248, nebo Bc. Třeštíková, telefon: 283 091 291.

ilustrační
Přílohy