Jste zde

Záměr na pronájem NJ č.565/103 v 1.NP domu č.p. 565, ulice Vysočanská č.or. 55, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/042949/2019/OSM/Fla OSM/SvoI/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

09.09.2019

Sejmuto

10.10.2019

Stav

Vyvěšeno