Jste zde

Záměr na pronájem NJ č. 972/103 v 1. a 2. PP domu čp.972, Sokolovská 195, Praha 9, k.ú. Libeň, VŘ

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/040461/2019/OSM/Tom OSM/Tom/2019

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

26.08.2019

Sejmuto

26.09.2019

Stav

Vyvěšeno