Jste zde

VOLTCOM s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.9.2019 ul. Bohdanečská

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/041870/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
DS: qzsa7vr, Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

03.09.2019

Sejmuto

01.10.2019

Stav

Vyvěšeno