Jste zde

Ministerstvo životního prostředí, informace o konání veřejného projednání - ZEVO Malešice

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MZP/2019/710/8075

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

11.09.2019

Sejmuto

27.09.2019

Stav

Vyvěšeno