Jste zde

MHMP - PKD - stavební povolení - "Českobrodská SÚ, Pod Táborem-Rožmberská, č. akce 13463,Praha 9"

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MHMP 1757835/2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Původce

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Vyvěšeno

06.09.2019

Sejmuto

23.09.2019

Stav

Vyvěšeno