Jste zde

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - březen-červen, červenec-srpen 2020

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/007240/2020

Oblast

Odbor životního prostředí

Kategorie

Odpady

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

10.02.2020

Sejmuto

31.08.2020

Stav

Vyvěšeno