Jste zde

Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, el. dražba se koná dne 26.06.2019 ve 13:30 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

139 EX 11185/16-104

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic

Původce

Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic

Vyvěšeno

03.05.2019

Sejmuto

27.06.2019

Stav

Vyvěšeno