Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, usnesení o nařízení dražebního jednání, el. dražba dne 27.06.2019 v 09:00

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 1109/17-110,109

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

03.05.2019

Sejmuto

28.06.2019

Stav

Vyvěšeno