Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, el. dražba se koná dne 27.06.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 420/17-81,80

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

03.05.2019

Sejmuto

28.06.2019

Stav

Vyvěšeno