Jste zde

Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - 10.10.2019 v 10:15 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

EX 09294/18-141

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň

Původce

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň

Vyvěšeno

06.09.2019

Sejmuto

11.10.2019

Stav

Vyvěšeno