Jste zde

Exekutorský úřad Ostrava- dražební vyhláška - 23.10.2019 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/043330/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Fučíková Pavla, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:63691540, Pavla Fučíková
DS: 8g2g8en, Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava

Původce

Fučíková Pavla, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:63691540, Pavla Fučíková
DS: 8g2g8en, Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava

Vyvěšeno

11.09.2019

Sejmuto

24.10.2019

Stav

Vyvěšeno