Jste zde

Exekutorský úřad Litoměřice- odročení dražby dne 16.10.2019 ve 13:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

124 EX 10979/15

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Původce

Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799, Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, Czech Republic

Vyvěšeno

05.09.2019

Sejmuto

23.09.2019

Stav

Vyvěšeno