Jste zde

Dražební vyhláška - 2x opětovná el.dražba mov. věcí - 20.6.2019 v 10:30 a 11:20 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/021460/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

02.05.2019

Sejmuto

21.06.2019

Stav

Vyvěšeno