Jste zde

Rozdělení území správního obvodu (městské části) Praha 9 - územní působnost úředních osob

Mapa územní působnosti úředních osob stavebního úřadu.

Poznámka:

Pro informace o území MČ Praha 9, informace o rozdělení hl. m. Prahy na správní obvody a další geografické informace přejděte na samostatný článek ZDE