Jste zde

Jak získat informace o území

Vymezení správního území městské části Praha 9

poznámka: otevře se nové okno (panel) s mapou, pokud se mapa nezobrazí, klikněte na tlačítko pro obnovení (aktualizaci) načtené stránky v prohlížeči.


Geografická data prahy na jednom místě

Informace o území je možné získat na mapovém portále hl. m. Prahy na adrese http://www.geoportalpraha.cz/
v části MAPA ONLINE

Na adrese https://georeport.iprpraha.cz/ je možné vygenerovat dokument obsahující limity využití území pro určitý pozemek nebo území.