Jste zde

Informace o území MČ Praha 9 a hl. m. Praha

Správní obvod Praha 9 je tvořen územím městské části Praha 9.
Území městské části Praha 9 zahrnuje celé katastrální území (k. ú.) Prosek, téměř celé k. ú. Vysočany a Hrdlořezy, část k. ú. Hloubětín, Libeň a Střížkov a několik parcel k. ú. Malešice.

Viz mapka zde, nebo zobrazení mapové aplikace geoportalpraha zacílené na MČ Praha 9 s hranicemi správních obvodů

 

poskytuje

Informace o území je možné získat na mapovém portále hl. m. Prahy na adrese http://www.geoportalpraha.cz/
zejména v části MAPA ONLINE.

 

Na adrese https://georeport.iprpraha.cz/ je možné vygenerovat dokument obsahující limity využití území pro určitý pozemek nebo území.