Jste zde

Informace o správních poplatcích

Informace o správních poplatcích

Správní poplatky se vyměřují podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné také ve zkrácené verzi pro potřeby stavebního úřadu dole na této stránce.