Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 30. 4. 2019

z-19-034-us.pdf
Vyhlášení dotačních programů Městské části Praha 9 pro rok 2019
z-19-035-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 r. 2019 o investiční dotaci na akci MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon
z-19-036-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy z předchozích let k využití v r. 2019
z-19-037-us.pdf
Vyúčtování záloh na poskytované služby za r. 2018 od Ústavu Sociální služby Praha 9 z.ú.
z-19-038-us_redigovano.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům
z-19-039-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35
z-19-040-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31
z-19-041-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19
z-19-042-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83
z-19-043-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71
z-19-044-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67
z-19-045-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75
z-19-046-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699
z-19-047-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297
z-19-048-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872
z-19-049-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292
z-19-050-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462
z-19-051-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744
z-19-052-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807
z-19-053-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459
z-19-054-us_redigovano.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Hrdlořezy
z-19-055-us_redigovano.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany
z-19-056-us_redigovano.pdf
Odkoupení částí pozemků parc.č. 2395/2 a parc.č. 2393/2 v k.ú. Hloubětín
z-19-057-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ Praha 9
z-19-058-us.pdf
Převod pozemků od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
z-19-059-us_redigovano.pdf
Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostor
z-19-060-us_redigovano.pdf
Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostor
z-19-061-us_redigovano.pdf
Povolení splátek dluhu na nájemném a úroku z prodlení paní B. Č.
z-19-062-us_redigovano.pdf
Souhlas s úpravou smluvního zákazu zatížení jednotky č. 968/23 v k.ú. Libeň na adrese Sokolovská 968, Praha 9
z-19-063-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt