Jste zde

Přehled přijatých usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 13. 11. 2018

z-18-0106-us.pdf
Volba „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2018 - 2022
z-18-0107-us.pdf
Zpráva „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ o ověření platnosti volitelnosti členů ZMČ
z-18-0108-us.pdf
Volba „Návrhového výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2018 - 2022
z-18-0109-us.pdf
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZMČ P9
z-18-0110-us.pdf
Návrh Volebního řádu ZMČ P9
z-18-0111-us.pdf
Návrh na stanovení počtu členů Rady MČ Prahy 9
z-18-0112-us.pdf
Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce
z-18-0113-us.pdf
Volba starosty Městské části Praha 9
z-18-0114-us.pdf
Volba místostarostů Městské části Praha 9
z-18-0115-us.pdf
Volba členů Rady MČ Praha 9
z-18-0116-us.pdf
Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 9
z-18-0117-us.pdf
Volba předsedy Finančního výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Finančního výboru ZMČ Praha 9
z-18-0118-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9
hlasovani_web.txt
Hlasování