Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 11. 2. 2020

z-20-001-us.pdf
Rozpočet MČ Praha 9 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 2021-2025
z-20-002-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 546-547, k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-003-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 548-549, k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-004-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-005-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kurta Konráda č.p. 567, k.ú. Libeň, Praha 9
z-20-006-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330 a 341, k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-007-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-008-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9
z-20-009-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-010-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova č.p. 650, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-011-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-012-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
z-20-013-us.pdf
Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
z-20-014-us.pdf
Odejmutí pozemku v k.ú. Vysočany ze správy MČ Praha 9 ve vlastnictví hlavního města Prahy
z-20-015-us_redigovano.pdf
Prominutí poplatků a úroků z prodlení
z-20-016-us.pdf
Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS
z-20-017-us.pdf
Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu
z-20-018-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9
z-20-019-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 28. 1. 2020
z-20-020-us.pdf
Informační zpráva o činností RMČ P9 v II. pol. 2019
z-20-021-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web_up.pdf
Hlasování 8. ZMČ