Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 24. 9. 2019

z-19-0107-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2019
z-19-0108-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže
z-19-0109-us.pdf
Převod prostředků na vkladový účet
z-19-0110-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kurta Konráda 567, k.ú. Libeň, Praha 9
z-19-0111-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0112-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9
z-19-0113-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, Praha 9
z-19-0114-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0115-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0116-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0117-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0118-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0119-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0120-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0121-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-19-0122-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
z-19-0123-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
z-19-0124-us.pdf
Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín
z-19-0125-us_redigovano.pdf
Prodej pozemků parc. č. 328/3 a 331/3 v k. ú. Prosek
z-19-0126-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-19-0127-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Prosek z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
z-19-0128-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-19-0129-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
z-19-0130-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v I. pol. 2019
z-19-0131-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 10. 9. 2019
z-19-0132-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování