Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 25. 9. 2018

 

 

z-18-088-us.pdf
Ekonomický rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. pololetí 2018
z-18-089-usredig.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-090-usredig.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p. 549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-091-usredig.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-092-usredig.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-093-usredig.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 554/69 - č.p. 555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-094-usredig.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 364/13 - č.p. 365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
z-18-095-usredig.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Pod Strojírnami 707, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-096-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9
z-18-097-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 69/06 ze dne 26.9.2006 úplatný převod zastavěných pozemků v k.ú. Prosek do spoluvlastnictví majitelů bytových domů na pozemcích postavených
z-18-098-usredig.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu č.p. 856, ul. Lovosická, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-099-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9
z-18-0100-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a spol. Central Group a.s.
z-18-0101-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3254 a 3255 v k.ú. Libeň, při ul. Sokolovská, Praha 9
z-18-0102-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže
z-18-0103-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za I. pol. 2018
z-18-0104-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů z přijatých usnesení ZMČ P9 ke dni 11. 9. 2018
z-18-0105-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9