Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 23. 7. 2018

z-18-72-us.pdf
Obnova chodníků na území MČ Praha 9
z-18-73-us.pdf
Podání zásadních připomínek k předloženému Metropolitnímu plánu
z-18-74-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9
z-18-75-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek
z-18-76-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 548/81 - č.p. 549/79, k.ú. Prosek
z-18-77-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek
z-18-78-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek
z-18-79-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 554/69 - č.p. 555/67, k.ú. Prosek
z-18-80-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.571/43 - č.p.572/41, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-81-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31
z-18-82-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23
z-18-83-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15
z-18-84-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8, k.ú. Prosek
z-18-85-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům
z-18-86-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě Městské části Praha 9
z-18-87-us.pdf
Převod podílu ve společnosti Devátá energetická s.r.o.