Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 18.12.2018

z-18-0119-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I. čtvrtl.2019
z-18-0120-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Parkoviště Jiřetínská
z-18-0121-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0122-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0124-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0125-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 573/39 - č.p. 574/37, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0126-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0127-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0128-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
z-18-0129-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0130-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0131-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0132-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0133-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-18-0134-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Jablonecká č.p. 362/17 - č.p. 363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
z-18-0135-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308, k.ú. Vysočany
z-18-0136-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Litoměřická č.p. 578, k.ú. Prosek, P9
z-18-0137-us_redigovano.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje byt. jednotek stávajícím nájemníkům
z-18-0138-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9
z-18-0139-us.pdf
Prodej pozemků parc.č. 1130/2 a parc.č. 1130/3 v k.ú. Prosek
z-18-0140-us.pdf
Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Hloubětín 61" při ul. Poděbradská, Praha 9
z-18-0141-us.pdf
Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Hloubětín areálu Crocodille" při ul. Poděbradská, Praha 9
z-18-0142-us.pdf
Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Elektra" při ul. Poděbradská, Praha 9
z-18-0143-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ č. Us. 104/17 ze dne 12. 12. 2017 - připojení MČ Praha 9 celoměstskému parkovacímu systému
z-18-0144-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování