Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 27.11.2018

r-18-711-us.pdf
Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání