Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4.mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.8.2018

r-18-480-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akcí OSM - nový pavilon ZŠ Novoborská
r-18-481-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté na projekt Nástavba L 490 z Operačního programu Praha - pól růstu ČR
r-18-482-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities
r-18-483-us.pdf
Změna účelu v dotacích poskytnutých ZŠ Špitálská
r-18-484-us.pdf
Navýšení rozpočtu OŠEF na zajišťování akcí a záležitostí v oblasti kultury
r-18-485-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
r-18-486-us.pdf
Navýšení rozpočtu OŠEF a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
_processed_r-18-487-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku
r-18-488-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Vysočany, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a SPOLKEM SPOLEČENSKÝCH HER U JANIČKY,z.s.
_processed_r-18-489-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-18-490-us.pdf
Změna smlouvy o dílo „Revitalizace veřejného prostoru Šluknovská – Varnsdorfská“ uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ P9 a firmou FASA MIX-IBD, spol. s r.o.
r-18-491-us.pdf
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2018/2019
r-18-492-us.pdf
Úprava plánu velkých oprav v budovách mateřských škol
r-18-493-us.pdf
Zpráva o průběhu realizovaného projektu URBACT III:Procure
r-18-494-us.pdf
Svolání 23. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-18-495-us.pdf
Udělení Záštity starosty MČ P9 nad 7. benefičním koncertem na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci „Mrakoplaš kontra Alzheimer aneb nezapomeňme na sebe“