Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 1.11.2018

r-18-659-us.pdf
Svolání ustavujícího zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-18-660-us.pdf
Termíny jednání RMČ a ZMČ P9 po ustavujícím zasedání ZMČ P9
_processed_r-18-661us.pdf
Stanovení dalšího postupu ve věci výpovědi z nájmu bytu