Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2.mimořádného jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.9.2019

r-19-495-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemkům parc. č. 575/14, 575/15, 575/16, jehož součástí jsou stavby, bytové domy č.p. 329, 330, 341 na adrese Letňanská 329, 330 a 341, vše v k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-496-us.pdf
Schválení dohody o narovnání s firmou TOMMI holding, s.r.o.