Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.10.2018

r-18-635-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
r-18-636-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
r-18-637-us.pdf
Schválení finanční podpory pro reprezentantky ČR ve sportovním aerobiku - účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2018 v Leidenu
r-18-638-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a do ZHMP a ZMČ Praha 9 v roce 2018
r-18-639-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
r-18-640-us.pdf
Změna účelu v dotacích poskytnutých mateřským školám
r-18-641-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-18-642-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního
r-18-643-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
r-18-644-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru ekonomického na pořízení analýzy pro migraci dat DDP
r-18-645-us.pdf
Schválení finanční podpory pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.
r-18-646-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc.č. 437/21 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy do vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-18-647-us.pdf
Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu
_processed_r-18-648-us.pdf
Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“ a uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu
_processed_r-18-649-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-18-650-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k realizaci stavby "Propojovací schodiště Prosecká vyhlídka", pro společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s
_processed_r-18-651-us.pdf
Uzavření smluv o zpracování a ochraně osobních údajů
r-18-652-us.pdf
Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018
r-18-653-us.pdf
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZMČ P9
r-18-654-us.pdf
Návrh Volebního řádu ZMČ P9
r-18-655-us.pdf
Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2020 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.
r-18-656-us.pdf
Veřejná zakázka na dodávku služeb - "Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9"
r-18-657-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad turnajem Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s.
r-18-658-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9