Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ P9 ze dne 16.10.2018

r-18-619-us.pdf
Úprava rozpočtu výdajů OŽPD
r-18-620-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu výdajů OSM
r-18-621-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-18-622-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků pro dům Lovosická 775, Společenství vlastníků Jetřichovická 777/3 a Společenství pro dům Jetřichovická 776
_processed_r-18-623-us.pdf
Informace o splnění podmínek dle ust..§ 2279 zák. 89/2012 Sb. obč. zákoníku a podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-18-624-us.pdf
Uzavření změny smlouvy – dodatku a prominutí zbytku poplatku z prodlení
r-18-625-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p.744 v k.ú. Vysočany
r-18-626-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p.807 v k.ú. Vysočany
r-18-627-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Poštovská č.p. 60, 461 a 462 v k.ú. Vysočany
r-18-628-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Vsočanského pivovaru č.p. 459 v k.ú. Vysočany
r-18-629-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 699 v k.ú. Vysočany
r-18-630-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9
r-18-631-us.pdf
Uzavření "Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516
_processed_r-18-632-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu
r-18-633-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ P9 nad "galavečerem bojových sportů Heroes gate 21
r-18-634-us.pdf
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9