Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.8.2018

r-18-461-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku na pořízení systému pro zadávání VZ
r-18-462-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce Nástavba MŠ Veltruská
r-18-463-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic školství a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-18-464-us.pdf
Zvýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
_processed_r-18-465-us.pdf
Uzavření dohody o splátkách nájemného za červenec 2018
_processed_r-18-466-us.pdf
Skončení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-18-467-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy k bytu a uzavření změny smlouvy - dodatku
_processed_r-18-468-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
r-18-469-us.pdf
Změna smlouvy na pronájem nebytových prostor uzavřením Dodatku č. 2
_processed_r-18-470-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže
r-18-471-us.pdf
Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek - Dodatek č. 1
r-18-472-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o., IČ 24761087
r-18-473-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
r-18-474-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Miškovice
r-18-475-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy
r-18-476-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
r-18-477-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2018
r-18-478-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcí Rokytka Charity Challenge
r-18-479-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence