UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O PRÁCI VE VOLEBNÍ KOMISI

UPOZORNĚNÍ  PRO ZÁJEMCE O PRÁCI VE VOLEBNÍ KOMISI:

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se při nadcházejících volbách podle z. č.  296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování, § 24 odst. 5, navyšuje odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise o 500,- Kč.

Výše odměny po navýšení:

Předseda                    2 700,- Kč
Místopředseda          2 600,- Kč
Člen                            2 300,- Kč

V případě zájmu o práci v komisi kontaktujte Bc. Jarmilu Červenkovou. tel. 283091124, email: cervenkovaj@praha9.cz

logo vykricnik
Přílohy