Upozornění na zákaz parkování v některých ulicích v oblasti Prosek a Střížkov

Z důvodů rozšíření systému Zón placeného stání na území Městské části Praha 9 do oblasti Proseka, Střížkova, Nových Vysočan a okolí ulice Poděbradská, na základě žádosti správce komunikací TSK hl. m. Prahy upozorňujeme že pro vyznačení nového dopravního značení bude na komunikacích: Rumburská, Veltruská, NN5330, Jablonecká, Prosecká, Varnsdorfská, Šluknovská, Českolipská, Mimoňská, Lovosická, NN3939, Bohušovická, v termínech :

24.10. – 25.10.2020 a 7.11. – 8.11.2020 – 1. etapa; vždy zakázáno parkování v jedné polovině ulice v době od 8:00h do 18:00h v uvedených ulicích a

31.10. – 1.11.2020 a 14.11. – 15.11.2020  – 2. etapa vždy zakázáno parkování v druhé polovině ulice v době od 8:00h do 18:00h v uvedených ulicích.

Pro upřesnění, vždy se jedná o jednu stranu ulice, a to tu, na které jsou umístěny značky se zákazem parkování, tzn. na protější straně se stát může. Dva termíny jsou uvedeny proto, že se práce mohou provádět pouze při příznivém počasí. Pokud tedy bude meteorologická situace nakloněna, druhý víkendový termín už nebude třeba a naopak. Máme příslib od TSK/Eltodo, že budou pružně reagovat při odklízení značení a uvolňovat ulice k parkovaní ihned, jak to bude možné. Zároveň žádáme všechny spoluobčany, aby dopravní značky nijak nepřepisovali ani nepřenášeli, jak se již v mnoha případech děje, protože to ztěžuje přehlednost situace ostatním.

Chápeme, že je to obzvlášť v této době, komplikace pro všechny, ale v době, kdy se tato akce plánovala nikdo nemohl tušit, že bude znovu vyhlášen nouzový stav. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo zajistit po dobu omezení náhradní možnost parkování, a to volná místa na parkovišti u polikliniky Prosek, parkoviště u hřbitova a po domluvě s Magistrátem hl. m. Prahy také pravý jízdní pruh komunikace ulice Vysočanská v obou směrech.