Upozornění na stavební úpravy STL plynovodu a přípojek v ul. Pod Krejcárkem, Novovysočanská (úsek Pod Plynojemem - Skloněná), Skloněná

Upozorňujeme na plánovanou výměnu páteřního plynovodu, který je uložen pod silničním tělesem ulic Pod Krejcárkem a Novovysočanská.

Předmětná akce je rozdělena na dvě části. První zahrnuje úsek od Ohrady po ulici Pod plynojemem a druhá část pak od ul. Pod plynojemem směrem k Novovysočanskému náměstí. Během realizačních prací dojde k výměně více jak 1800 m páteřního řadu plynovodu, včetně jednotlivých plynovodních přípojek k bytovým a administrativním budovám.

Předpokládaný termín zahájení prací v kat. území Vysočany je 11.6.2019 – 28.10.2019, viz. rozpis etap. O konkrétní podobě dopravního režimu se bude jednat s Magistrátem hl.m. Prahy a ostatními dotčenými subjekty. MČ Praha 9 bude prosazovat vzhledem k dopravní situaci co nejmenší dopravní omezení po nejkratší možnou dobu. Bližší informace budou zveřejněny před započetím prací.

ETAPA Č. 1 – 23.4. – 2.5.2019               (Praha 3)

ETAPA Č. 2 – 28.4. – 10.6.2019             (Praha 3)

ETAPA Č. 3 – 11.6. – 19.6.2019             (Praha 9)

ETAPA Č. 4 – 18.6. – 11.7.2019             (Praha 9)

ETAPA Č. 5 – 9.7. – 25.7.2019               (Praha 9)

ETAPA Č. 6 – 23.7. – 22.8.2019             (Praha 9)

ETAPA Č. 7 – 20.8. – 7.9.2019               (Praha 9)

ETAPA Č. 8 – 7.9. – 19.9.2019               (Praha 9)

ETAPA Č. 9 – 18.9. – 2.10.2019            (Praha 9)

ETAPA Č. 10 – 2.10. – 17.10.2019        (Praha 9)

ETAPA Č. 11 – 16.10. – 29.10.2019     (Praha 9)

Související dokumenty