UPOZORNĚNÍ na dopravní omezení v ulici Pod plynojemem

V současné době do 3.12.2020 probíhá na ul. Pod plynojemem v úseku ulic Sokolovská – Pod Krejcárkem oprava vozovky . Vzhledem k tomu, že stavební práce si vyžadují  částečnou uzavírku komunikace vždy v jednom směru upozorňujeme řidiče, že objízdná trasa vede ulicemi Sokolovská, Spojovací, Koněvova nebo Čuprova, Sokolovská ve směru do centra. Toto opatření vydal MHMP Odbor pozemních komunikací a drah,viz příloha.

Související dokumenty