Upozornění na dopravní omezení okružní křižovatky v ul. Čakovická

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, jako příslušný silniční správní úřad, vydal
omezení na komunikacích Čakovická – Letňanská, v úseku Ke Klíčovu – Kojetická, z důvodu další etapy výstavby okružní křižovatky, v termínu od 11.3.2019 do 7.4.2019.

Úplná uzavírka komunikace Čakovická v úseku Ke Klíčovu – Kojetická, komunikace Letňanská v prostoru křižovatky s ulicí Čakovickou a komunikace Ke Klíčovu v prostoru křižovatky s komunikací Čakovická a Letňanská,
proběhne v termínu 11.3.2019 – 17.3.2019.

Objízdné trasy:
Směr Prosek: po komunikacích – Kbelská – podjezd pod Mladoboleslavskou – okružní křižovatka Kbelská x Prosecká x Listova x Prosecká
Ve směru Kbely (Hloubětín): po komunikacích -  Prosecká – sjezd na Kbelskou v prostoru křížení s ulicí Letňanská

V příloze naleznete vydané dopravní opatření Magistrátu hl. m. Prahy a situace dopravního značení.

Za dopravní komplikace se omlouváme