Jste zde

Termíny jednání Rady MČ Praha 9

Termíny konání jednání RMČ P9

  •  I. pololetí roku 2019:

8. ledna,  22. ledna, 5. února, 19. února, 4. března, 19. března, 2. dubna, 16. dubna, 29. dubna, 14. května, 28. května,

11. června a 24. června

  • II. pololetí roku 2019:

23. července,  20. srpna, 10. září,  23. září, 8. října,  22. října, 5. listopadu, 18. listopadu, 3. prosince a 17. prosince