Spolek MUZIKA JUDAIKA zve

MUZIKA JUDAIKA od 4.10.2021-18.10.2021uvádí jubilejní desátý ročník mezinárodního festivalu židovské hudby MAŽIF.

Stylem se chceme odlišit od běžné festivalové tvorby, upoutat pozornost širokého spektra diváků a vytvořit univerzální projekt, který osloví publikum všech generací a národů i vyznání. Spolek MUZIKA JUDAIKA jsme založili  s cílem zprostředkovat hudební a divadelní tvorbu na vysoké umělecké a odborné úrovni a vyvolat zájem spoluobčanů o židovskou kulturu i její  tradice.

Nabízíme publiku vždy  to nejzajímavější z oblasti židovské hudby, která čerpala ze zcela jiných pramenů a prošla obrovským vývojem, do něhož zasáhl holocaust a pogromy židovského národa.  MUZIKA JUDAIKA v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční a českou společnost a buduje vzájemné porozumění mezi národy. V tom bezesporu spočívá význam tohoto projektu: podpora kulturní diverzity a naše snaha o dobrou kvalitu programu.

Díky neziskové formě festivalu můžeme přivítat na svých akcích i občany kteří nemají finanční možnosti k návštěvám jiných akcí, celý festival je zdarma přístupný veřejnosti.

V roce 2021 uvítáme umělce z České republiky, USA, Maďarska, Kanady, Německa, Gruzie, Rakouska a Slovenska, Ruska, Arménie a Izraele. Jubilejní ročník poskytne prostor hudebníkům, interpretům a skladatelům zabývajícím se židovskou hudbou ať už z chasidské, aškenázské, sefardské či jiné oblasti. Koncerty se konají v letošním roce v Českém muzeu hudby a Maiselově synagoze v Praze 1, Galerii Toyen na Žižkově Praze 3, Chodovské tvrzi v Praze 4, Libeńském zámečku Prahy 8, , Radnici MČ Prahy 9, Letenské vodárenské věži Prahy 7, MKP Prahy 1, DNM Praze 2 a v Jeruzalémské synagoze.


14. 10. 2021 18:00  Obřadní síň vysočanské radnice Praha 9, Sokolovská 14, Vstup volný.

STAMICOVO KVARTETO a Aneta Majerová
Jindřich Pazdera (housle), Josef Kekula (housle), Jan Pěruška (viola), Petr Hejný (violoncello) a Aneta Majerová (klavír),

Stamicovo kvarteto (smyčcové kvarteto) bylo založeno roku 1985, kdy navazovalo na předchozí Doležalovo kvarteto. Členové Stamicova kvarteta se seznámili během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění (HAMU). Působí na naší a světové koncertní scéně už víc jak tři desetiletí a za tu dobu dosáhlo mnoha vynikajících úspěchů doma i v zahraničí, představilo se na téměř osmdesáti nosičích tuzemských i mezinárodních nahrávacích společností, jeho členové působili jako lektoři na mistrovských kurzech v Evropě a Americe a počet koncertních vystoupení přesáhl počet dvou tisíc.


Slovenská klavíristka Aneta Majerová  ( *1979) je absolventkou Konzervatoře v Žilině, Akademie umění v Banské Bystrici a Pedagogické fakulty UK v Praze. V posledních deseti letech se věnuje koncertní činnosti a interpretaci skladeb současných izraelských autorů.

Koncert se koná s podporou Městské části Praha 9.


MUZIKA JUDAIKA - MAŽIF X mezinárodní festival židovské hudby a kultury
www.vogelavos.cz

logo
Přílohy