S rodiči o školství v Praze 9

První setkání rodičů žáků základních škol z oblasti Vysočan a Libně se uskuteční 9. dubna od 18 hodin ve velké zasedací místnosti pro zastupitelstvo a radu v budově radnice MČ Praha 9, Sokolovská 14/324. Cílem setkání je vyslechnout podněty a názory široké rodičovské veřejnosti a společně hledat nejefektivnější cesty ke vzdělávání dětí v době IV. průmyslové revoluce.

Abychom nediskutovali jen v obecné rovině, ale společně jsme dospěli ke konkrétním závěrům, nabízíme k diskuzi několik témat:
• Jak podpořit pozitivní změny ve vzdělávání z pohledu rodičů
• Využití volného času dětí a mládeže
• Zapojení rodičů do spolupráce se školou na organizaci mimoškolních aktivit
• Problematika vzdělávání cizinců
• Problematika kouření, alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek
• Jiné

Na setkání se těší Ing. Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9, a Ing. Kornélia Gottmannová, členka Zastupitelstva MČ a školské komise Rady MČ Praha 9