Rozhodnutí - společné povolení, změna (U+S): změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončení

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/003372/2022/OVÚR/POL
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Odbor výstavby a územního rozvoje
Adresát
Městská část Praha 9, Úřední deska
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno