Rozhodnutí - společné povolení (U+S): změna stavby bytového domu č.p. 1471 v ulici U Skládky č.o. 9,

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/090314/2022/OVÚR/POL
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Odbor výstavby a územního rozvoje
Adresát
Městská část Praha 9, Úřední deska, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno